21 iul. 2011

Eu Sunt Suveran (a) si Avatar (Gicu Dan si Echipa) Cap.729.

Potenţialele Expansiunii şi Potenţialele Limitelor Manifestării Libertăţii

Dumnezeirii Noastre Personale şi Impersonale, dincolo de Cercul 3 - vezi Tobias

Dragi prieteni, pornim acum spre o nouă temă de cercetare Spirituală avînd ca punct de pornire tocmai cele două Etape ale Fazei nr. 4 din capitolul 20 (Fazele şi Etapele manifestării propriei tale Dumnezeiri) şi anume :

- Omul ca Dumnezeu Co-Creator Conştient ;

- Şi Omul ca Dumnezeu Creator al Propriului Său Univers (Universuri ).

Dacă aţi reuşit prin intuiţie să corelaţi aceste două Etape cu mesajul poeziei Zestrea Ta e Libertatea atunci vă invit ca să intraţi împreună cu mine pe Calea Imaginaţiei Simţite-Vieţuite ,fără de care Arheologia Viitorului nu v-ar putea desecretiza perspective inedite şi infinite ale Eternei Creaţii Manifestate .

Înainte de a intra în subiect, vă rog să reţineţi cîteva precizări suplimentare .

Prima Precizare :

Deoarece prezentarea acestui subiect este un gest de cutezanţă anticipat, (etapei actuale de evoluţie a omenirii) el se adresează doar anumitor Pionieri Cristici care au capacitatea de a Înţelege şi Materializa în viitorul nu prea îndepărtat Starea Lor Divină de Creatori de Universuri Proprii .

A doua Precizare :

Nu ştiu în ce măsură acest subiect este doar perspectiva mea de cercetare descoperită şi vieţuită, sau de fapt Eu Sunt ecoul unui grup de Pionieri Cristici (Shaumbra) cu preocupări şi Adevăruri Celeste asemănătoare - similare .

A treia Precizare :

Indiferent pe ce Treaptă-Cer-Univers de Evoluţie în Conştienţă şi Conştiinţă se află Omul, acesta poate aborda fiecare experiment atît pe varianta Experienţelor-Efectelor Personale, cît şi pe varianta Experienţelor-Efectelor Impersonale, Deoarece Personalul şi Impersonalul reprezintă o altfel de dualitate, dar neantagonică, ci de completare şi susţinere a Sinei Divine în Sine Însuşi .

ATENŢIE :

Pînă în acest moment de Evoluţie Spirituală (anul Terrei 2006 era noastră) am apelat la cercetarea Creatorului după nivelul nostru de acces la informaţiile Celeste, considerînd că:

- Dumnezeul Total (Creatorul Nostru) are o Stare de Nemanifestare ce nu poate fi cercetată, şi ,

- Dumnezeul Total (Creatorul Nostru) are şi o Stare de Manifestare ce poate fi cercetată de Noi.

S-a recurs la această stratagemă din considerente de Adevăr Divin şi reprezintă doar perspective limitată din care: noi Oamenii nu putem sti exact ce face Creatorul în partea Sa Nemanifestată, deoarece nouă Oamenilor ca părţi ale Creatorului nu ni s-a dat acces, şi nici nu ni se va da niciodată acces pe partea Sa Nemanifestată.

Din acest considerent lăsăm la o parte Ipostaza Creatorului Nemanifestat şi al Creatorului Manifestat, care de fapt este baza de pornire Conştientă a Evoluţiei Spirituale al oricărui Spirit cu Liber Arbitru şi abordăm cercetarea Divinităţii (Dumnezeirii) Totale (Impersonale) şi Divinităţii (Dumnezeirii) Noastre Personale dintr-o Nouă Perspectivă .

Cînd vorbim de Potenţialele Dumnezeirii noastre Proprii , atunci punem în valoare din Principiul Lăuntric Divin o Nouă Perspectiva conform căruia :

- în Eterna Sa Manifestare Creatorul Nostru are la rîndul său un Creator, deci şi El este un Co-Creator în Interiorul Creatorului Săutot aşa cum Noi suntem CO-CREATORI în Interiorul Lui ; şi ,

- Noi Omul Dumnezeu din Interiorul Creatorului Nostru, la rîndul nostru, vom deveni şi Creatori pe lîngă statutul de Co-Creatori

Şi acum dragi prieteni, pe baza celor două formulări înscrise în cartuşul precedent, să mergem împreună spre Potenţialităţile Dumnezeirii noastre Proprii şi să vedem cîtde mult putem Expansiona sau Limita Libertatea ,,Liberului nostru Arbitru,, cu care Creatorul ne-a înzestrat .

Din acest considerent, voi deschide acum două subcapitole prin care voi reliefa terenul de joacă al Liberului Nostru Arbitru :

- atît în Zona Libertăţii Exterioare - definit ca Infinitul Mare ;

- cît şi în Zona Libertăţii Interioare - definit ca Infinitul Mic .

29.1.

Potenţialele Expansiunii şi Potenţialele Limitelelor Manifestării Libertăţii Exterioare a Dumnezeirii Noastre Personale şi Impersonale

Poate că o să vă surprindă pe unii dintre voi această abordare nouă, dar ea izvorăşte tocmai din informaţiile şi cercetările Spirituale pe care unii dintre noi le-am parcurs, cît şi altele spre care ne îndreptăm .

Pentru a înţelege Potenţialele Expansiunii şi Potenţialele Limitelor Manifestării Libertăţii Exterioare a Dumnezeirii sale Personale şi Impersonale Omul Nou al Terrei Noi trebuie să ştie despre Creatorul său (a cărei Parte-Scînteie Divină este) , faptul că Creatorul este o Supra-Fiinţă Super-Conştienţă în Continuă-Eternă Evoluţie.

Evoluţia Creatorului nostru nu poate fi măsurată numai în termeni de Spaţiu Fizic şi Timp Fizic, deoarece Evoluţia Sa poate fi integrată şi termenilor-stări de Spaţiu Subtil şi Timp Subtil , pentru că El le cuprinde pe toate în Fiinţa sa Eternă .

Deoarece deocamdată nu este indicat să încercăm a medita Intuitiv, Imaginativ şi Inspirat pe Starea Exterioară a Creatorului Manifestat, Stare pe care am denumit-o de Ne-Manifestare , ne îndreptăm doar spre accesibila Stare Interioară de Manifestare a Creatorului prin noi Umanii, cît şi spre celelalte Ierarhii ale Creaţiei Sale .

Filtrînd prin Înţelepciunea Inimii informaţiile existente despre partea Manifestată a Creatorului nostru, avem la dispoziţie două clasificări despre Evoluţia Sa şi anume :

-Creatorul Manifestat are în Evoluţia Sa pînă la nivelul anului Terrei 2006 era noastră, un număr de 9 Ierarhii de Lumină Conştiente, 9 Ierarhii de Întuneric Conştiente şi 1 (o) Ierarhie Umană spre Trezire, care experimentează cele două polarităţi (aceasta este o clasificare sintetică încare nu sunt cuprinse Regnurile Subumane şi nici Ierarhiile-Spiritele Naturii cu toate diviziunile lor ) ;

- (Creatorul Manifestat prin) Noii Oameni ai Terrei ca Fruct al Primei Creaţii, am reuşit după numărătoarea Celestă din anul 1999 să efectuăm o cotitură Spirituală de proporţii N-Dimensionale, la nivel de Spirit şi Creaţie, fapt pentru care (după confirmările Maestrului Tobias, Maestrului Eli şi Învăţătorului Iisus Cristos) am început deja materializarea celei de-a Doua Creaţii, ulterior în viitor urmînd a Crea a Treia Creaţie şi aşa mai departe la Infinit .

Şi totuşi, indiferent de prima sau a doua clasificare menţionată anterior, rezultă fără urmă de îndoială că pe scara numerotării parcursului evolutiv divin al Creatorului, suntem în situaţia de a constata faptul că: Creatorul nostru (a cărei parte integrantă suntem) este un Creator foarte foarte Tînăr, deci nu este chiar atît de bătrîn pe cît încercau părinţii şi bunicii noştri să ni-l prezinte .

În esenţă , putem accepta şi ideea unui Potenţial Creaţionist Extins în care

- noi oamenii şi toate Ierarhiile Conştiente sau Inconştiente ale Creatorului, Vieţuim - Fiinţăm Exclusiv în Interiorul Creatorului Nostru ;

- posibilitatea ca Creatorul nostru sa fie Primul Creator in Potentialul Creationist Extins poate fi Reala;

- dar şi posibilitatea ca Creatorul nostru să fie şi El în Manifestare (este Partea-Starea pe care noi am considerat-o Nemanifestată) în Interiorul Manifestat al altui Creator Superior Lui , poate fi la fel de Reală;

- cît şi posibilitatea-potenţialul ca Întreaga Manifestare a Creaţiei Extinse să funcţioneze după principiul : Vîrful unei Piramide (Creatorul) este un simplu element de bază al altei Piramide Superioare.

Faţă de situaţiile prezentate anterior, tot ceea ce ne interesează pe noi în acest Potenţial Creaţionist Extins, este chiar Potenţialul Expansiunii cît şi Potenţialul Limitelor Libertăţii Exterioare a Dumnezeirii Noastre Personale şi Impersonale .

Dragi prieteni, încă de la început şi în rezonanţă perfectă cu titlul trebuie să înţelegeţi faptul că :

Libertatea Noastră Exterioară

se manifestă doar în Interiorul Creatorului Nostru Manifestat şi asta prin Liberul Arbitru cu care Creatorul ne-a dotat, cît şi prin Unicitatea Proprie care ne defineşte în acelaşi Interior al Lui .

În această Libertate Exterioară în care ne manifestăm propria noastră Dumnezeirea Personală şi Impersonală , noi oamenii vom fi permanent doar Co-Creatori cu Creatorul Nostru deci susţinuţi interconectaţi etern cu El .

Şi totuşi, cu toate că Noi ne vom Simţi Empatic ca Unime în Interiorul Lui, vom experimenta permanent Exterioare tot în Interiorul Lui, sub formă de Noi şi Infinite alte Noi Universuri în Interiorul Creatorului Nostru, din care nu vom putea evada niciodată, pentru că niciodată nu-l vom putea egala pe Creatorul nostru la nivelul Măreţi ei Lui, şi asta din simplul fapt că El are Statutul de Întîi Născut Întru Creatori, iar noi Fiinţăm Etern numai şi numai prin intermediul Fiinţării Sale

Astfel, noi oamenii ca Fiinţări în Interiorul Creatorului Nostru, avem 2 Potenţiale de manifestare :

- Potenţialul Limitei Libertăţii Exterioare a Dumnezeirii Noastre Personale şi Impersonale se întinde pînă la Limita Interiorului Creatorului Nostru ;

- Potenţialul Expansiunii Libertăţii Exterioare a Dumnezeirii Noastre Personale şi Impersonale se întinde la Infinit, dar numai şi numai în Interiorul Creatorului Nostru şi odată cu expansiunea Lui.

Această Libertate Exterioară pe care Creatorul ne-o dăruieşte în Sine Însuşi, dar Limitată la Sine Însuşi, se bazează pe Iubirea Sa de Sine Însuşi Iubire care nu poate atinge apogeul Fiinţării Sale decît pe suportul Stării de Liber Arbitru pe care Creatorul Însuşi îl are şi pe care ni l-a transferat odată cu Iubirea Sa Nemărginită.

La acest nivel Interior al Totalităţii, Creatorul ne-a dăruit toate Potenţialităţile sale, inclusiv Libertăţile şi Limitările de care El însuşi se bucură, fapt pentru care Omul este Dumnezeu Co-Creator în Interiorul Creatorului Său

Din ipostaza detaliată destul de sintetic în rîndurile anterioare, trebuie să înţelegeţi dragi prieteni faptul că prin această Expansiune dar totodată şi Limitare a Libertăţii Exterioare a Dumnezeirii Noastre Personale şi Impersonale, Manifestarea Noastră a fost este şi va fi încărcată de Experienţe Unice şi Infinite în Interiorul Creatorului Nostru, fapt pentru care definim această Zonă ca fiind Infinitul Mare.

29.2.

Potenţialele Expansiunii şi Potenţialele Limitelor Manifestării Libertăţii Interioare a Dumnezeirii Noastre Personale şi Impersonale

Dragi prieteni, cînd s-a scris în Biblie că noi suntem după Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu Creatorul, s-a trecut de fapt o exprimare foarte concentrată, care poate fi privită-cercetată din foarte multe perspective, atît de la nivelul diferitelor Ceruri ce Fiinţează în Interiorul Creatorului Nostru , cît şi de la nivelul Totalităţii în ansamblu

Din considerentele menţionate mai sus şi pe acest subiect,

după Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu Creatorul,

Noi Oamenii avem acelaşi Potenţial de A FI CREATORI în Interiorul Nostru, tot aşa după cum şi Creatorul Nostru ne-a Creat şi Fiinţăm în Interiorul Lui .

Prin acest Potenţial de A FI CREATORI în Interiorul Nostru, (dar într-un moment viitor în care vom Crea în Interiorul Nostru)

NOI OAMENII vom fi cu Adevărat LIBERI în INTERIORUL Nostru, pentru a Crea Infinite Creaţii, tot aşa după cum şi Creatorul Nostru cu ajutorul Nostru Creează Infinite Creaţii în momentul lui de Acum.

Acest Nou Statut de Creatori ce Creăm Liberi în Interiorul Nostru, este cel mai Măreţ Cadou, pe care Creatorul Nostru ni-l oferă ca o întregire finală al Liberului Arbitru, pe care noi Oamenii azi îl utilizăm cu toţii deopotrivă

Odată cu primirea acestui Măreţ Cadou ,

Omul va Fiinţa exact după Chipul şi semănarea lui Dumnezeu Creatorul Nostru

Prin această Libertate Interioară de a Crea în Sine (Noi) Însuşi ( Înşine ),

Noi Oamenii viitorului vom opera în Infinitul Mic unde :

- Potenţialele Expansiunii Libertăţii Noastre Interioare vor fi Infinite prin Co-Creatorii ce-i vom avea, tot aşa cum şi Creatorul Nostru ne are pe noi azi Co-Creatorii Lui ;

- Potenţialele Limitelor Libertăţii Noastre Interioare vor fi Limitate entru că şi Spiritelor care vor Co-Crea în Interiorul Nostru le vom oferi Libertatea de A FI Creatori în Interiorul lor şi unde deja nu mai este treaba noastră de a interveni, decît la cererea lor dacă este cazul.

Dragi prieteni, ca de fiecare dată aşa cum v-am obişnuit şi în cuprinsul temelor ezoterice din cărţile mele anterioare, vă invit să parcurgeţi acum cîteva concluzii pentru întregirea informaţiilor redactate mai sus în acest capitol .

Cu ajutorul acestor concluzii, prin meditaţiile de rigoare susţinute de Credinţa Fiinţării unor asemenea Potenţialităţi ale Dumnezeirii de Sine, Cîmpul de Înţelegere şi Manifestare al Conştienţei şi Conştiinţei voastre Individuale cît şi Cîmpul Conştienţei şi Conştiinţei noastre Colective-Unificat Cristic, vor Expansiona cu foarte mare uşurinţă spre Infinitul Mare şi Infinitul Mic .

Prima Concluzie :

Vîrful unei Piramide , (adică Creatorul Nostru) este, sau poate fi un simplu element de bază al altei Piramide Superioare, (adică al altui Creator Superior Lui)

şi :

Noi umanii ca elemente de bază ale Piramidei Superioare în care Fiinţăm,(adică elemente de bază ale Creatorului Nostru) suntem de fapt Vîrfurile altor Piramide care vor Fiinţa în Interiorul nostru (adică, vom fi Noi însăşi Creatori).

A doua Concluzie :

Infinitul Mare cu Libertatea Exterioară şi Infinitul Mic cu Libertatea Interioară

- nu au legătură cu mărimea fizică, deoarece sunt Stări-Frecvenţe vibrationale diferite dar Complementare;

- sunt Nivele Experimentale Practicate, Reuşite şi Extinse în Conştienţă şi Conştiinţă;

- sunt Infinite şi Polare ;

- sunt (vor fi) Interconectate în Spiritul posesorului (OMULUI ) manifestării lor;

- sunt părţi ale UNICEI SINE Infinite indiferent de numărul de Creatori şi Co-Creatori

A treia Concluzie :

Liberul Arbitru Uman se manifestă pe două direcţi spre doi Poli Spirituali :

- Polul Libertăţii Exterioare unde noi suntem Co-CREATORI cu CREATORUL Nostru ;

- Polul Libertăţii Interioare unde noi suntem CREATORI în Interiorul Nostru.

A patra Concluzie :

Cînd Omul devine concomitent

- Co-Creator cu Creatorul Nostru prin Libertatea Exterioară manifestată în Infinitul Mare, cît şi Creator prin Libertatea Interioară manifestată în Infinitul Mic, atunci OMUL CREATOR îndeplineşte Statutul de Fiinţă Bază sau ZERO.

A cincia Concluzie de Sinteză Potenţială Maximă

(şi, în Manifestarea Esenţei de Sine (Tine) Însuţi nu uita faptul că :)

1.- Creatorul Nostru are deasupra sa o Posibilă-Potenţială Infinitate de Creatori ;

2.- Creatorul Nostru se Manifestă alături de alţi Creatori în Interiorul-Infinitul Mic al Creatorului Lui-Său Superior ;

3.- Noi Oamenii ne Manifestăm şi Co-Creăm în Interiorul-Infinitul Mic al Creatorului Nostru , dar cu El;

4.- Infinitul Mic al Creatorului Nostru este de fapt Infinitul Mare pentru Noi Oamenii

5.- Noi Oamenii vom deveni Creatori în Interiorul Nostru şi vom Crea Infinitul Nostru Mic

6.- Infinitul Nostru Mic va deveni pentru Spiritele care vor Evolua în el chiar Infinitul lor Mare ;

7.- Cîndva, şi aceste Spirite din Infinitul Nostru Mic, vor deveni Creatori după Chipul şi Asemănarea Noastră de Creatori şi aşa la Infinit

8.- Fiecare Creator are Statutul de Releu Bază adică Zero ;

9.- Fiecare Creator este interpus între Creatorul Lui Superior şi Co-Creatorii (sau Creatorii ) din Infinitul său Mic ;

10.- Fiecare Creator are Unicitatea sa Proprie Definită prin Frecvenţa Unică de Conştienţă şi Conştiinţă Personală-Individuală ;

11.- Fiecare Creator este înconjurat permanent de Frecvenţa Vibraţională Unică a Creatorului său Superior ;

12.- Fiecare Creator are şi Potenţialul Special de a se conecta direct prin Empatie cu toţi Creatorii cu care Vieţuieşte în Infinitul Mare al Creatorului său ;

13.- La un Moment dat în cadrul Manifestărilor Infinite, între Primul Creator din Primul Infinit Mare şi Ultimul Creator Născut în Ultimul Infinit Mic, diferenţa constă şi în faptul că Ultimul Creator Crează sub Tutela Energiei şi Conştiinţei Primului Creator , Tutelă de care nu se va desprinde niciodată ;

14.- Niciodată un posibil Prim Creator nu poate garanta că este chiar El Primul Creator, deoarece permanent Conştientizează că mai există Cineva - Ceva Dincolo de Percepţia sa, un Dincolo ce-i susţine necondiţionat şi etern propria-i Fiinţare ;

15.- Între Creatori, atît pe orizontală cît şi pe verticală , Subordonarea şi Colaborarea Existenţială este foarte bine Definită: pe baza Nivelului Evolutiei în Conştienţă şi Conştiinţă pe baza Fiinţării Native Divine în care Creatorul Cel Mare Slujeşte pe Creatorul (sau Co-Creatorul) cel Mic ; cît şi pe baza Colaborării în Centralizarea, Prelucrarea, Arhivarea şi Difuzarea Informaţiei Experimentate pe diferite Paliere- Ceruri N-Dimensionale, etc,…

16.- La nivel de Esenţă: Omul este După Chipul şi Asemănarea Lui Dumnezeu - Creatorul

La nivel de Potenţiale: Omul este După Chipul şi Asemănarea Lui Dumnezeu-Creatorul

În concluzie : Omul este o Hologramă Perfectă a Creatorului .

17.- Şi Creatorul Nostru este o Hologramă Perfectă a Creatorului care îi este Superior Lui

18.- Între Infinitul Mare al Potenţialului Prim Creator şi Infinitul Mic a Presupusului Ultim Creator (sau Co-Creator) există Infinite Universuri-Ceruri de Conştienţă şi Conştiinţă delimitate între ele după valoarea intensităţii frecvenţelor vibraţionale care sunt atît Codul lor Identitate cît şi Matricea lor de Funcţionare-Fiinţare .

19.- Indiferent de locul unde Infinitatea Prezentă şi Viitoare de Creatori se manifestă, Spaţiul vibraţional în care-şi experimentează Potenţialele includ cele două polarităţi şi anume :

Spaţiul Fizic şi Spaţiul Subtil (cît şi Timpul Fizic şi Timpul Subtil) .

20.- La nivel de Spaţiu Subtil , orice Creator are următoarele două Potenţiale de manifestare : Spaţiul Subtil al Presupusului Ultim Creator poate fi mai mic şi de mărime Variabilă, dar numai în Spaţiul Subtil al Presupusului-Potenţialului Prim Creator

Spaţiul Subtil al Presupusului Ultim Creator poate fi şiegal cu Spaţiul Subtil al Presupusului Prim Creator, de frecvenţă vibraţională mai mică, dar numai şi numai sub Tutela Primului Creator .

21.- Cu cît frecvenţele vibraţionale sunt mai înalte, mai extinse, mai mobile-rapide, mai expansionale şi cu tendinţă de neîngrădire, cu atît mai Evoluat devine Creatorul (rii) în Conştienţă şi Conştiinţă.

22.- Elementul de bază cu care Creatorii şi Co-Creatorii construiesc Infinite Universuri - Ceruri este întotdeauna doar : ENERGIA

23.- Pe parcursul Evoluţiei Spirituale, Creatorii şi Co-Creatorii sesizează faptul că Fiinţa Lor (Esenţa Lor) are o Identitate proprie faţă de ENERGIA cu care construiesc infinite Ceruri-Universuri, dar totodată sesizează şi faptul că această ENERGIE este Compatibilă, Complementară dar şi Subordonată Fiinţei Lor.

24.- Tot pe parcursul Evoluţiei Spirituale, Creatorii şi Co-Creatorii sesizează şi faptul că Fiinţa Lor cu toate că pare separată de această ENERGIE, de fapt, ambele aspecte sînt Conştientizate prin Simţire ca avînd aceiaşi sursă de apariţie dintr-un Nivel superior de Existenţă ne-accesibil lor .

25.- Această ENERGIE este:

O caracteristică de Fiinţare Naturală a tuturor Creatorilor şi Co-Creatorilor ;

dar şi punctul Zero de :

Fiinţare Nemanifestată;

cît şi de Fiinţare pornită în Manifestarea eternă .

26.- Această ENERGIE aparţine ca Fiinţare Experimentală atît Infinitului Mare cît şi Infinitului Mic şi este atrasă ,,Magnetic,, după Legea Rezonanţei-Afinităţii cu şi în Programele de Experimentat, în cei doi Poli ai Infinitului fiecărui Creator sau Co-Creator după caz .

27.- Fiecare Particulă a acestei ENERGII este un viitor Creator sau Co-Creator, iar diferenţa dintre această ENERGIE şi Creatori (Co-Creatori), este totdeauna predeterminată de nivelul de Conştienţă şi Conştiinţă realizat prin experimentare individualizată .

28.- Totodată, ENERGIA de care vă vorbeam mai sus, în calitate de Sursă Primară a Existenţei Manifestate , are următoarele Definiri-Atribute-Potenţiale (detaliere sumară) :are Potenţialul de A FI Activă ca Suport pentru Fiinţare cît şi Fiinţă în Dualitate

- Feminin şi Masculin ;

- Bine şi Rău ( Comportament Uman );

- Lumina-Cristul şi Întunericul-Anticristul ;

- Frumosul şi Urîtul , etc,…

- Arealul Structural Total al Infinitului Mare şi Infinitului Mic ;

- are Potenţialul de A FI :

- atît CĂRĂMIDA DE BAZĂ a Construirii Cerurilor-Universurilor Creatorilor şi Co-Creatorilor în Palierele Lor N-Dimensionale de manifestare

- cît şi LIANTUL care leagă Conştienţa şi Conştiinţa reatorilor şi Co-Creatorilor de Cerurile-Universurile Potenţiale sau deja Manifestate ale acestora .

- are Potenţialul de A FI :

- SUBSTANŢA Fizică sau Subtilă (Metafizică-Suprasensibilă);

- cît şi STAREA Fizică sau Suprasensibilă .

- are Potenţialul de A FI :

- Mărginirea sau Spaţiul şi Timpul Fizic;

- cît şi Nemărginirea sau Spaţiul şi Timpul Subtil.

- are Potenţialul de A FI FRAŢII NOŞTRI Nediferenţiaţi în Conştienţă şi Conştiinţă ;

- are Potenţialul de A FI (FRAŢII NOŞTRI MAI MICI, diferenţiere-detaliere în Lumină ) :

- Conştienţa şi Conştiinţa Adormirii Profunde Cristaline ;

- Conştienţa şi Conştiinţa Adormirii Vegetative ;

- Conştienţa şi Conştiinţa Visării-Program (atice) Instinctual-Animale

- Conştienţa şi Conştiinţa Stării Umane de Veghe;

- Conştienţa şi Conştiinţa Omului devenit Cristos, etc,

- are Potenţialul de A FI: EU SUNT pe toate Palierele N-Dimensionale; etc,…

ATENŢIE Dragi prieteni :

Acesta este capitolul Potenţialelor Eternităţii Noastre Viitoare , capitol care nu se va încheia niciodată , ci va fi Etern ca şi Fiinţarea Noastră

Într-un fel sau altul, indiferent că subscrieţi sau nu la cele prezentate anterior, prin Fiinţarea voastră Eternă, veţi completa obligatoriu acest Infinit Capitol al Existenţei.

Si fiindca ai reusit sa citesti pina aici Draga Anca, afla ca Si pe mine ma plictisec Informatiile Spirituale deja Existente in mediul ezoteric, deoarece NOI DOI si probabil altii ca noi dar nu multi, deja suntem conectati Constient de EU SUNT, un EU SUNT in care inca nu am Plonjat Total si Definitiv, ci doar l-am gustat asa cum gusti glazura de ciocolata de pe prajitura.

Urmeaza sa mincam Continutul lui EU SUNT.

Cred ca iti mai ofer o informatie impotriva plictiselii, dar intr-un mesaj separat.

Revin. Ceau.

EU SUNT Gicu DAN SUVERAN şi AVATAR.


Draga Gicu Dan , July 4, 2011

E tarziu si mi-e cam somn deci nu voi scrie mult .Am citit ce mi-ai trimis .Am ras in Sinea mea pentru ca mi-ai trimis exact ceea ce eu simteam undeva in mine, acea trecere de la Co-Creator la Creator .

Desigur tu ai elaborat si redat extraordinar acea Piramida Creationala, ai o capacitate de a diseca straturile mai ceva ca un microscop .

Nu pot spune decat Bravoooooooo la toate nivelele si din toti creatorii muschilor mei !

Iti multumesc pentru intrebarea ta referitor la Romania .

Ma onoreaza enorm si ..e o mare onoare pentru mine .

Deocamdata nu stiu ce va decide Eu Sunt pentru mine .

Am intrebat si iata ce a venit .

Urmeaza cap. 8